Регистър на площадките за предаване на отпадъци от пластмаси, стъкло, хартия и картон на територията на община Разлог (съгласно чл.19, ал.3, т. 14 от Закона за управление на отпадъците)