РЕГИСТЪР НА ТЪРГОВСКИТЕ ДРУЖЕСТВА на основание чл.54а от ЗОС