ИДЕНТИФИКАЦИЯ Наименование на проекта: „Повишаване на енергийната ефективност на обществените сгради в град Разлог – сгради на образователната инфраструктура”Номер от ИСУН: BG16RFOP001-2.001-0027-C01Бенефициент: ОБЩИНА РАЗЛОГИзточник на…
ИДЕНТИФИКАЦИЯ Наименование на проекта: „Осъществяване на инвестиции за подобряване на образователната инфраструктура за цялостно подобряване на учебния процес в Професионална гимназия по механизация на селското…
ИДЕНТИФИКАЦИЯ Наименование на проекта „Повишаване на енергийната ефективност на обществените сгради в гр. Разлог – сгради на социалната инфраструктура”Номер от ИСУН: BG16RFOP001-2.001-0024-C01Бенефициент: ОБЩИНА РАЗЛОГИзточник на…
ИДЕНТИФИКАЦИЯНаименование на проекта „Повишаване на енергийната ефективност на обществените сгради в гр. Разлог – сгради на културната инфраструктура”Номер от ИСУН: BG16RFOP001-2.001-0023-C01Бенефициент: ОБЩИНА РАЗЛОГИзточник на финансиране:…
ИДЕНТИФИКАЦИЯ Наименование на проекта „Повишаване на енергийната ефективност на обществените сгради в гр. Разлог – административни сгради”Номер от ИСУН:BG16RFOP001-2.001-0022-C01Бенефициент: ОБЩИНА РАЗЛОГИзточник на финансиране: Европейски фонд…
ИДЕНТИФИКАЦИЯ Наименование на проекта: „Повишаване енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради в град Разлог – първа група (СС "Предел" - ул. "Опълченска" 2, СС "Блок…
ИДЕНТИФИКАЦИЯ Наименование на проекта: „Повишаване енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр. Разлог – втора група”(СС "Многофамилна сграда Язо 13" - ул. "Георги Бенковски"…
ИДЕНТИФИКАЦИЯ Наименование на проекта: „Повишаване енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр. Разлог – трета група”(СС "Розовия блок" - ул. "Изворите" 99, СС "Блок…
На свое заседание Консултативният експертен съвет (КЕС) към проекта „Приеми ме 2015“ прие План за развитие на приемната грижа за тази и следващата година, базиран…
От 2012 година Община Разлог е доставчик на социалната услуга "Приемна грижа". През последните години популярността на този вид социална услуга рязко нарасна, което спомогна…