ПРЕССЪОБЩЕНИЕ (публикувано на интернет страницата на АСП) Проектът „Приеми ме 2015“ се насочва към областен модел за развитието на приемната грижа

Untitled-1.jpg

На свое заседание Консултативният експертен съвет (КЕС) към проекта „Приеми ме 2015“ прие План за развитие на приемната грижа за тази и следващата година, базиран върху обсъден и също приет от КЕС Анализ на потребностите от развитие на тази социална услуга на общинско, областно и национално ниво.
Акценти в плана са да се въведе областен модел за развитие на приемната грижа, както и да бъде определен стандарт за натовареност на социалните работници в екипите за приемна грижа (ЕПГ) - не по-малко от 12 приемни семейства, с които да работи един социален работник.
Друг приоритет е да се изготвят програми за обучение на приемни семейства, социални работници от ЕПГ, комисиите по приемна грижа, експерти от териториалните структури на прекия бенефициент по проекта – Агенцията за социално подпомагане. Предложенията за програми за обучение, както и обсъждане на добри практики, ще бъдат ангажимент на участниците в КЕС – Национална мрежа за децата и Уницеф България.
Свои представители в КЕС при взимането на тези ключови за проекта „Приеми ме 2015“ решения имаха също Държавната агенция за закрила на детето, Националното сдружение на общините в България, Националната асоциация по приемна грижа.

Image

ОБЩИНА РАЗЛОГ

Официален уеб сайт

гр. Разлог ул. “Стефан Стамболов” №1

0747/80095 - ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР

ob_razlog@bcmesta.bg

ОБЩИНА РАЗЛОГ © 2020 Всички права запазени.