Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020 г., бюджетна линия 2014BG05М9ОР001-2.2015.001 „Нови алтернативи”

На 17.03.2016г. Община Разлог успешно приключи изпълнението на проект „Нови възможности за грижа” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020 г., бюджетна линия 2014BG05М9ОР001-2.2015.001 „Нови алтернативи” с назначени общо за периода 27 броя лични асистенти, които обслужваха 27 потребители с увреждания.
Обхванати бяха 27 броя потребители – 9 броя деца и 18 броя възрастни с увреждания или невъзможност за самообслужване.
Дейностите по проекта обхванаха цялата община - 14 потребители от гр. Разлог; 4–ма от с. Бачево; 2-ма от с. Баня; 2–ма от с. Горно Драглище; 2–ма от с. Елешница; един от с. Долно Драглище; един от с. Годлево и един от с. Добърско.
За първи път беше дадена възможност потребителите да ползват здравни услуги, предоставяни от 4 броя медицински сестри, назначени по проекта.
За периода на изпълнение на проекта общината усвои 96 249,33 лв.

Image

ОБЩИНА РАЗЛОГ

Официален уеб сайт

гр. Разлог ул. “Стефан Стамболов” №1

0747/80095 - ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР

ob_razlog@bcmesta.bg

ОБЩИНА РАЗЛОГ © 2020 Всички права запазени.