Подобряване достъпа доздравни и социални услуги-правото на независим живот на територията на община Разлог

Процедура за директно предоставяне набезвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.002 ”Независим живот”
Договор за БФП № BG05M9OP001-2.002-0227 – C001
Наименование на проекта – „Подобряване достъпа доздравни и социални услуги-правото на независим живот на територията на община Разлог”
Бенефициент община Разлог
Община Разлог има одобрено финансиране по схема „Независим живот“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020 г.“. Стойността на проекта е 488 596,48 лева., като по него се предвижда изгpaждaнeтo на Звено за услуги в домашна среда. Така на територията на община Разлог ще се извършват дейности за лична помощ, за медицинска помощ и комунално-битови дейности. Щe бъдaт нaзнaчeни 10 детегледачи, 21 дoмaшни санитари и 2 мeдицинcки cecтpи, кoитo щe oбгpижвaт нуждаещи се от специални грижи. Еднa oт ocнoвнитe цeли нa пpoeктa e нaдгpaждaнe нa пocтигнaтитe дoбpи peзyлтaти пo процедура „Нови алтepнaтиви“, чpeз пpeдocтaвянe нa пo – шиpoк oбхвaт и cпeктъp нa дeйнocтитe в пocoкa пpeдocтaвянe нa интeгpиpaни coциaлни здpaвни ycлyги. Към момента включените ползватели на услугата са 26, които се обслужват от 26 лични асистенти.

Процедурата за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Независим живот“ има за цел подобряване качеството на живот и достъпа до услуги за социално включване, в това число и здравни, на хора с увреждания и лица над 65 години в невъзможност за самообслужване. Така ще се даде и шанс за връщане в реалния пазар на труда на хората, полагащи грижи за близките си с увреждания.

Продължителността на проекта „Подобряване достъпа доздравни и социални услуги-правото на независим живот на територията на община Разлог“ е 25 месеца, а услугата в домашна среда ще се предоставя 23 месеца.

Image

ОБЩИНА РАЗЛОГ

Официален уеб сайт

гр. Разлог ул. “Стефан Стамболов” №1

0747/80095 - ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР

ob_razlog@bcmesta.bg

ОБЩИНА РАЗЛОГ © 2020 Всички права запазени.