„Банско, Разлог и Кресна в прегръдката на Пирин”

Проект:  „Банско, Разлог и Кресна в прегръдката на Пирин”

Източник на финансиране:  „Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г.”, чрез Европейския фонд за регионално развитие. http://www.bgregio.eu

Стойност на проекта:  499 800,00лв.

Партньори:  Община Банско, Община Разлог и Община Кресна

Информация за състоянието на проекта:  текущ;

Срок: 24 месеца

Новини:

05.08.2014 - Покана за заключитена пресконференция

11.04.2014 г. - Туристически форум

01.04.2014 г. - Покана за 1-дневен туристически форум

18.03.2014 г. - Туроператори и журналисти от 7 държави разглеждат забележителностите на община Разлог

27.01.2014 г. - Привличаме туристи с GPS картирани обекти

13.11.2013 г. - Разлог участва в две международни туристически изложения

 

Основни дейности и етапи на изпълнение на проекта: 

Проектът „Банско, Разлог и Кресна в прегръдката на Пирин” залага на развитието на регионален туристически продукт, който се основава на специфичните местни ресурси, както природни, така и антропогенни и последващото му популяризиране и позициониране на националния и международен туристически пазар.

Проектът обхваща 10 взаимообвързани дейности, обединени в комплекс от три работни пакета:

Работен пакет 1: Организация и управление

Дейност 1:Организация, управление и вътрешен мониторинг на дейностите по проекта

Дейност 2: Осъществяване на мерки за информация и публичност на дейностите по проекта

Дейност 3: Одит на проекта

Дейност 4: Подготовка на тръжна документация и избор на изпълнители

Работен пакет 2: Задължителни дейности

Дейност 5: Разработване на нови туристически пакети в рамките на туристически район „Пирин”

Дейност 6: Рекламни и маркетингови дейности

Дейност 7: Участие в международни туристически изложения

Дейност 8: Изследване въздействието на маркетинговите и рекламни дейности

Работен пакет 3: Допълнителни дейности

Дейност 9: Експедиентско пътуване: „Дестинация Пирин – изживей планината”

Дейност 10: Организиране на туристически форум

Общините партньори целят въвеждането на стандарт относно промотирането и маркетирането на туристически район „Пирин”, което да доведе до преодоляване на несъответствието от богатия потенциал за развитие на разнообразни форми на туризма и недостатъчното познаване на района, както от страна на професионалисти в туристическия бранш, така и от самите туристи.

Разработването на туристически пакети и реализирането на масова рекламна и маркетингова кампания, обхващаща целия район, а не отделни общини се явява нова практика за туристическо предлагане и презентиране, която може да бъде възприета и адаптирана към специфичните условия на други общини, насочващи своите усилия към развитието на регионален туристически продукт.

Планираните рекламни и маркетингови дейности, както и участието в международни туристически изложения и борси, организирането на експедиентски пътувания и туристически форуми ще служат като мощен инструмент за достигане на по-широк кръг от заинтересовани лица и потенциални посетители на туристическия район. Те ще допринесат и за затвърждаване и разпространение на положителния имидж на дестинация „Пирин”.

Ползи от реализацията на настоящия проект могат да бъдат посочени:

  • Дейностите по маркетинг и реклама на регионалния туристически продукт в дългосрочен план ще допринесат до повишаване информираността и осигуряване на разпознаваемост на дестинацията сред туристи, туроператори, агенти, медии като целогодишна дестинация, което от своя страна е предпоставка за повишаване на туристопотока и осигуряване на по-голяма заетост на легловата база през цялата година;
  • Разработените в рамките на проекта туристически пакети ще служат като инструмент за разнообразяване на регионалното предлагане и предоставяне на повече възможности за гостите на района да се насладят на различни преживявания, изминавайки сравнително малки разстояния. 
Image

ОБЩИНА РАЗЛОГ

Официален уеб сайт

гр. Разлог ул. “Стефан Стамболов” №1

0747/80095 - ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР

ob_razlog@bcmesta.bg

ОБЩИНА РАЗЛОГ © 2020 Всички права запазени.