Прилагане на дребномащабни мерки за предотвратяване на наводнения в село Баня, община Разлог

Проект: "Прилагане на дребномащабни мерки за предотвратяване на наводнения в село Баня, община Разлог”

Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/4.1-04/2010/010 от 01.06.2011 г. 

Източник на финансиране:  „Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г.”, чрез Европейския фонд за регионално развитие. http://www.bgregio.eu

Бенефициент:  Община Разлог

Стойност на проекта: 1 030 948.96 лева

Срок: от 01.06.2011 г. – 13.09.2013 г.

Информация за състоянието на проекта: изпълнен;

На 13.09.2013г. в МРР са внесени документи за отчитане на проекта. 

Новини: 

05.09.2013г. - Заключителна пресконференция по проект за предотвратяване на наводнения в село Баня

29.08.2013г. - Покана за заключителна пресконференция по проекта

25.01.2013г. - Напредват дейностите по строителство на коритото на река Пихла

16.03.2012г. - Укрепват река Пихла с пари от Европа

20.04.2011г. - Община Разлог одобрен проект за 1 000 000 лева. 

30.11.2010г. - Внесен проект за 1 052 486 лева

Репортажи:

05.09.2013 - Репортаж, излъчен  по ТВ "Дартс" - заключителна пресконференция

05.09.2013 - Репортаж, излъчен по ТВ "ОКО"  - Заключителна пресконференция

01.03.2013 г. - Репортаж, излъчен по ТВ "Дартс" - Укрепване на река "Пихла". 

10.01.2013г.  - Репортаж, излъчен по ТВ "ОКО" - Укрепване на река "Пихла"

Цел на проекта

  • Прилагане на цялостна разработка за почистване и корекция на реката, минаваща през населеното място, с която ще се регулира дъждовният оток и ще се предпазят от наводнение улиците на селото;
  • Подобряване на качеството на живот и жизнената среда чрез изпълнението на мерки, насочени към превенция на риска от наводнения;
  • Опазване на целостта на обществените и частни инфраструктурни обекти и имоти, разположени в непосредствена близост до участъка на интервенция и пряко застрашени от високите води на реката и ерозиралите брегове.
  • Подобряване на облика на населеното място от гледна точка на неговото развитие като популярна дестинация за екологичен, културен и балнеологичен туризъм и отдих. 

Целеви групи:

Целевата група на проекта е населението на с. Баня, със специален фокус върху хората, живеещи или притежаващи недвижима собственост в непосредствена близост до зоната на заливане в участъка на интервенция. В целевата група на проекта влиза и община Разлог в качеството и на собственик на земи, разположени в зоната на заливане в участъка на интервенция.

Крайни бенефициенти:

- Населението на община Разлог (21 371 хил. жители) 

- Българските и чуждестранните туристи 

Основни дейности и етапи на изпълнение на проекта: 

  • Почистване на речното корито от наноси, храсти и дървета

Почистване на 829 м от речното корито (от профил 20 до профил 70), което бе необходимо от гледна точка на изпълнение на последващите строително-монтажни дейности – корекция на речното корито и изграждане на подпорни стени. Подготвителните дейности включваха: Изсичане на млада проходима гора и храсти, изкореняване храсти и дървета, изкоп с багер на земни почви, транспортиране на отпадъците, подравняване, изравняване на площи и откоси на изкопи и насипи.

  • Корекция на речното корито на река Пихла от профил 20 до профил 70, с обща дължина 829 м

Изпълнени са следните дейности за корекция на речно корито: изкопни работи за левия и десния бряг на речното корито, изкопни работи на подпорни стени по левия и десния бряг на река Пихла в участъка на интервенция. Подпорните стени са изпълнени като масивни бетонни с височина над кота корито река 180 см. Дъното на реката е заскалено с изпълнение на бетон B15 и върху него – заскалявка от речни кръгли камъни.

Строителството е извършено при участие на строителен, авторски и инвеститорски надзор.

Постигнат резултати: 

Коригиран участък на река Пихла от профил 20 до профил 70, изградени брегоукрепителни и дъноукрепителни защитни съоръжения на участък с обща дължина 829 м за превенция на риска от наводнения за населеното място.

 Информация за контакти с ръководителя на проекта:

Инж. Красимир Герчев – Кмет на Община Разлог

адрес: гр.Разлог, област Благоевград, ул. Стефан Стамболов № 1,

тел. 0747 80095, факс 0747 80081, ел.поща:  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. 

 

Image

ОБЩИНА РАЗЛОГ

Официален уеб сайт

гр. Разлог ул. “Стефан Стамболов” №1

0747/80095 - ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР

ob_razlog@bcmesta.bg

ОБЩИНА РАЗЛОГ © 2020 Всички права запазени.