Адаптиране на паметниците на културно-историческото наследство за развитие на туризма в община Разлог

Проект: "Адаптиране на паметниците на културно-историческото наследство за развитие на туризма в община Разлог" 

Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/3.1-02/2009/006 от 28.12.2010 г. 

Източник на финансиране: „ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „Регионално развитие 2007-2013 г.”, чрез Европейския фонд за регионално развитие. http://www.bgregio.eu

Бенефициент: Община Разлог

Стойност на проекта:  2  023 923,96 лева

Информация за състоянието на проекта: изпълнен;

 Албумни със снимки:

31.10.2013 - Официално откриване на туристически обект – „Старите бани”

11.06.2012г. - Официална церемония "Първа копка"

Рекламно-информационни материали:

- Брошура "Вълшебството на старите бани в Разложко"

- Дипляна "Вълшебството на старите бани в Разложко"

- Покана "Вълшебството на старите бани в Разложко"

Презентация заключителна конференция

- Презентация начална конференция

Маркетингов план за популяризиране на туристическите атракциивключени в проекта. 

Публични събития:

  • На 12.11.2013г. - Заключителна конференция по проект „Адаптиране на паметниците на културно-историческото наследство за развитие на туризма в община Разлог“.
  • На 31.10.2013г. - Официална церемония по откриване на обект "Старите бани"  
  • На 11.06.2012г. - Официална церемония по "Първа копка"
  • На 06.02.2012г. - Конференция за старта на проект „Адаптиране на паметниците на културно-историческото наследство за развитие на туризма в община Разлог“.

Актуални новини: 

02.11.2013 г. - Заключителна конференция по проект „Адаптиране на паметниците на културно-историческото наследство за развитие на туризма в община Разлог“.

31.10.2013г. - С 2 023 923 лева община Разлог създаде нов туристически обект – „Старите бани”

30.10.2013г. - На 31 октомври 2013 година Община Разлог официално ще открие обекти изпълнени по два проекта с европейско финансиране.

26.10.2013г. - Предстои официално откриване на обект "Старите бани"

26.10.2013г. - Покана откриване на обект "Старите бани"

02.12.2012г. - Стартира археологическо проучване на старите бани в село Баня

06.07.2012г. - Започнаха дейностите  по реставрация и консервация на двете стари бани. 

12.06.2012г. - Първа копка. Римляни посрещнаха в Разлог Министърът на регионалното развитие и благоустройството.

06.02.2013г. - Конференция и пресконференция. Започна изпълнението на проекта за реконструкция на двете бани в село Баня.

11.01.2011г. - Подписан договор по ОП „Регионално развитие 2007-2013 г.”

26.11.2010г. - Одобрен проект за 2 339 136 лева.

03.06.2010г. - Община Разлог с проект за развитие на туризма.

26.01.2010г. - Адаптиране на паметниците на културно-историческото наследство

Репортажи:

31.10.2013г. - Репортаж, излъчен по ТВ "ОКО" - Официално откриване на туристически обект – „Старите бани”

31.10.2013г.  - Репортаж, излъчен по  ТВ "Дартс" - Официално откриване на туристически обект – „Старите бани”

21.01.2013г. - Репортаж, излъчен по БНТ 2 - Реставрация на архитектурни паметници в община Разлог

12.06.2012г. - Репортаж, излъчен по ТВ "ОКО" - Първа копка. 

                     Репортаж, излъчен по БНТ 2                  

Цел на проекта: Развитието на туризма в региона и в частност на територията на община Разлог, развитие на устойчиви, специфични за региона туристически продукти, увеличаване посещаемостта и заетостта на легловата база в региона. Разумно използване на природното и културно наследство за повишаване устойчивото икономическо развитие на региона.

Целеви групи - избрани са с оглед на идентифицираните нужди в региона - очакваните ползи за тях ще допринесат за преодоляване на проблемите и ограниченията, които стоят пред развитието на туризма:

- Администрацията (обща и специализирана) на Община Разлог и село Баня – 176 служители, от които 5 човека преки бенефициенти по проекта, които ще участват в неговото управление и изпълнение;

- Хора със специализация и професионален интерес в сферата на туристическите услуги в региона – 3 човека преки бенефициенти по проекта, които ще бъдат обучени и наети за работа в подкрепяните атракции;

- Местното население на с. Баня (3004 жители към 31.12.2009 г. по данни на НСИ) – преки бенефициенти са посетителите на обектите и благоустроеното им околно пространство, както и водния атракцион;

- Туроператорски фирми в региона – преки бенефициенти са туроператорите, изказали готовност да включат туристическата атракция в техните пакети;

- Местен бизнес, свързан с туристическо обслужване (хотелиери, магазинери/, фирми, организации и специалисти, предлагащи услуги в областта на спа и културен туризъм, екскурзоводи, медицинско обслужване за спа процедурите, аниматори) - преки бенефициенти са хотелиери на територията на село Баня, изказали готовност да предлагат посещение на атракцията на техните посетители;

- Научни специалисти и хора с професионален интерес към обектите;

Крайни бенефициенти:

- Населението на община Разлог (21 371 хил. жители) 

- Българските и чуждестранните туристи 

  • Основни дейности, изпълнени по проекта: 

- Подобрено е състоянието (реконструкция, реставрация и консервация) и социализацията (благоустрояване на околните пространства) на основните обекти на интервенция в проекта -  Старата баня и Старата Турска баня

 “Старата баня”, известна още като Римската баня или Българската баня е характерен представител на типа куполна сграда с тухлен купол върху квадратна каменна основа, а пространството около нея е обособено като паркова зона, като кът за отдих в центъра до самата баня. Тя е реставрирана в максимална степен в автентичния си вид.

"Старата турската баня" е характерен представител на типа куполна сграда с тухлен купол върху квадратна каменна основа. 

Двата обекта са уникални в регионален мащаб. Те са “естествена” културна и историческа ценност за региона и за село Баня, което е застроено около многото термоминерални извори.

След благоустрояване на околното пространство на културните паметници е монтирано подходящо озеленяване, външно художествено осветление на обектите и енергоспестяващо парково осветление при основните пешеходни връзки. Създадена е подходяща среда за достъп, включително за  хора с увреждания.

Рехабилитиран е 500 метра улица в с. Баня, която свързва двете бани 

- Изграден е Воден атракцион със съоръжения с акцент върху “водата” и нейното използване е тематично свързана с богатия ресурс от минерални източници в района и с разположената в съседство “Турска баня”. Водният атракцион е за отдих и спорт  - под формата на игри да се показват ползите от водата. Идеята е разработена съвместно с испански фирми, специализирани в конструирането на водни атракциони. Водните съоръжения са идеално място за движение, игра и комуникация както за деца, така и за възрастни. Чрез монтираните съоръжения – ръчна водна помпа, бент, метално колело с масичка за игра с пясък, водно пиано, което ще свири докато децата скачат, метално колело с лопатки и архимедова спирала - се предават нагледно знания за физичните закономерности и така се постига допълнителен резултат: игра и обучение се свързват в едно. Централен елемент е водния канал, по протежението на който са разположени съоръженията. Има пясъчник с мрежа за групова игра на децата. 

- Посетителски и информационен център популяризира и повиши интереса на туристите към новите туристически атракции. Той е разположен срещу Старата Турска баня, в непосредствена близост както до нея, така и до улицата, която води към другата баня – Старата баня. Информационният център  представя не само туристическите атракции в село Баня, но и в целия регион. 

- Изготвена маркетингова стратегия за развитие на туризма. Община Разлог е богата на природни забележителности и културни паметници, вече е изградена настанителна туристическа база с голям капацитет, необходима е активна дейност, свързана с подобряване на туристическите забележителности, реклама и туристически маркетинг. 

- Обучени трима човека по професионално направление “Пътувания, туризъм и свободно време”. Те са ангажирани с представянето и популяризирането на новосъздадените обекти, целта е да се гарантира високо качество на туристическото обслужване чрез прилагане на съвременен маркетинг и мениджмънт.  

  • Очаквани резултати: 

Увеличаване на броя на туристите; положително влияние върху развитието на туристическия бизнес в Община Разлог; съхранено историческо и културно наследство, представяно в туристически пакети и продукти, предлагани на територията на общината; подобрен имидж както на село Баня, така и на община Разлог; разумно и активно оползотворяване на ценните минерални води в село Баня за целите на културния и СПА туризъм; създаване на уникално място за отдих и провеждане на различни събития в специфична, автентична и уникална по вида си среда.

  • Информация за контакт с ръководителя на проекта:

инж. Ваня Илиева - директор на Дирекция "ИДБЕ"

Община Разлог

адрес: гр.Разлог, област Благоевград, ул. Стефан Стамболов № 1, стая №306

тел. 0747 80095, факс 0747 80081, ел.поща: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

 

Image

ОБЩИНА РАЗЛОГ

Официален уеб сайт

гр. Разлог ул. “Стефан Стамболов” №1

0747/80095 - ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР

ob_razlog@bcmesta.bg

ОБЩИНА РАЗЛОГ © 2020 Всички права запазени.