Четвъртък, 04 Юни 2020

Договаряне без предварително обявление 05982-2020-0001

Написана от
Оценете
(0 гласа)

Доставка на Дизелово гориво Б6 за нуждите на "Благоустройство и чистота-Разлог" ЕООД за срок от две години.

Допълнителна информация

  • Документ: Процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП
  • Възложител: Бкагоустройство и чистота-Разлог ЕООД
  • Получен на: 04.06.2020 г.
  • Процедура: Договаряне без предварително обявление
  • Име: Доставка на Дизелово гориво Б6 за нуждите на "Благоустройство и чистота-Разлог" ЕООД за срок от две години.
  • Описание: Предмет на поръчката е доставка на стока, която се търгува на стокова борса, съгласно списък, одобрен с Постановление № 191 на Министерския съвет от 2016 г. за одобряване на списък на стоките по чл. 79, ал. 1, т. 7 и чл. 191, ал. 1, т. 6 от Закона за обществените поръчки (ДВ, бр. 61 от 2016 г.) ,изм. § 3 на ПМС № 347 от 08.12 2016 г.(в сила от 13.12.2016 г. ДВ бр. 99/2016)
Прочетена 420 пъти Последно променена в Петък, 24 Юли 2020 15:03
Image

ОБЩИНА РАЗЛОГ

Официален уеб сайт

гр. Разлог ул. “Стефан Стамболов” №1

0747/80095 - ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР

ob_razlog@bcmesta.bg

ОБЩИНА РАЗЛОГ © 2020 Всички права запазени.