ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА „БЛАГОУСТРОЙСТВО И ЧИСТОТА - РАЗЛОГ“ ЕООД

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА „БЛАГОУСТРОЙСТВО И ЧИСТОТА - РАЗЛОГ“ ЕООД (1)

Доставка на Дизелово гориво Б6 за нуждите на "Благоустройство и чистота-Разлог" ЕООД за срок от две години.

Image

ОБЩИНА РАЗЛОГ

Официален уеб сайт

гр. Разлог ул. “Стефан Стамболов” №1

0747/80095 - ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР

ob_razlog@bcmesta.bg

ОБЩИНА РАЗЛОГ © 2020 Всички права запазени.