Петък, 24 Февруари 2017

Открита процедура 00914-2017-0007

"Извършване на оценка на съответствието на инвестиционни проекти и упражняване на строителен надзор при изпълнение на инженеринг за подобряване на образователната инфраструктура в ПГ по МСС – гр. Разлог – учебна сграда и общежитие“

Петък, 24 Февруари 2017

Открита процедура 00914-2017-0006

„Изпълнение на инженеринг (вкл. работно проектиране, СМР и авторски надзор) за подобряване на образователната инфраструктура в ПГ по МСС – гр. Разлог – учебна сграда и общежитие.“

Вторник, 14 Февруари 2017

Открита процедура 00914-2017-0005

„Избор на консултант по смисъла на ЗУТ за изготвяне на комплексен доклад за съответствие и осъществяване на независим строителен надзор при реализацията НПЕЕМЖС на обект в Община Разлог”

"Извършване на оценка на съответствието на инвестиционни проекти и упражняване на строителен надзор при изпълнение на инженеринг (проектиране и строително - монтажни работи) за повишаване на енергийната ефективност на обществени сгради в гр. Разлог по пет обособени позиции"

"Изпълнение на инженеринг (вкл. работно проектиране, строително - монтажни работи и авторски надзор) за повишаване на енергийната ефективност на обществени сгради в гр. Разлог по пет обособени позиции"

Понеделник, 16 Януари 2017

Открита процедура 00914-2017-0002

"Извършване на оценка на съответствието на инвестиционни проекти и упражняване на строителен надзор при изпълнение на инженеринг (проектиране и строително - монтажни работи) за повишаване на енергийната ефективност на жилищни сгради в гр. Разлог по четиринадесет обособени позиции"

Страница 14 от 17
Image

ОБЩИНА РАЗЛОГ

Официален уеб сайт
ОБЩИНА РАЗЛОГ © 2020 Всички права запазени.