„Доставка на оборудване за кухня за нуждите на ПГ по МСС – гр.Разлог“

„Доставка на оборудване за учебни занимания за нуждите на ПГ по МСС – гр.Разлог“

„Доставка на металообработващо оборудване за нуждите на ПГ по МСС – гр.Разлог“

„Доставка на селскостопанска техника за нуждите на ПГ по МСС – гр.Разлог“

Извършване на оценка на съответствието на инвестиционен проект и упражняване на независим строителен надзор при изпълнение на инженеринг (проектиране и строително - монтажни работи) за повишаване на енергийната ефективност на жилищна сграда: "Жилищен блок, гр.Разлог, ул. "Цар Иван Асен" бл.2“ - 61813.762.267.3“

Извършване на оценка на съответствието на инвестиционен проект и упражняване на независим строителен надзор при изпълнение на инженеринг (проектиране и строително - монтажни работи) за повишаване на енергийната ефективност на жилищна сграда: "Жилищен блок, гр.Разлог, ул. "Цар Иван Асен" бл.1“-61813.762.267.4“

Страница 11 от 17
Image

ОБЩИНА РАЗЛОГ

Официален уеб сайт
ОБЩИНА РАЗЛОГ © 2020 Всички права запазени.