Понеделник, 06 Април 2020

Открита процедура 00914-2020-0007

Превантивно почистване на коритото на река Златарица в регулацията на с.Елешница, община Разлог

Повишаване на енергийната ефективност на сграда на социалната инфраструктура в гр.Разлог

Понеделник, 16 Март 2020

Открита процедура 00914-2020-0006

Инженеринг - проектиране, осъществяване на авторски надзор и изпълнение на СМР за реализиране на обект: "Аварийна подмяна на захранващ водопровод на село Годлево, община Разлог

Понеделник, 02 Март 2020

Открита процедура 00914-2020-0005

Ремонт и рехабилитация на улици в гр.Разлог: ул."Даме Груев" - 387м., ул."Черна река" между о.т.77 и о.т.199 - 376м., ул."Александър Стамболийски" между о.т.568 и о.т.563.-215м.

Понеделник, 24 Февруари 2020

Открита процедура 00914-2020-0004

Доставка на фабрично нов верижен булдозер за нуждите на Общинско предприятие „Регионално депо-Разлог"

Понеделник, 10 Февруари 2020

Открита процедура 00914-2020-0003

"Обследване за енергийна ефективност, сертифициране и изготвяне на оценка за постигнати енергийни спестявания след изпълнени енергоспестяващи мерки (ЕСМ) на сгради в експлоатация - Община Разлог“

Страница 2 от 17
Image

ОБЩИНА РАЗЛОГ

Официален уеб сайт

гр. Разлог ул. “Стефан Стамболов” №1

0747/80095 - ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР

ob_razlog@bcmesta.bg

ОБЩИНА РАЗЛОГ © 2020 Всички права запазени.