Доставка на нови специализирани съдове за битови отпадъци по две обособени позиции.

„Реконструкция и доизграждане на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води на гр. Разлог - I етап по проект „Изпълнение на инвестиционен проект за подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води на гр. Разлог, община Разлог, обл. Благоевград“

Сряда, 28 Февруари 2018

Открита процедура 00914-2018-0001

„Обществен превоз на пътници по линии от утвърдените Общинска, Областна и Републиканска транспортни схеми“

„Смяна и доизграждане на уличен водопровод по ул. „Кирил и Методий“от о.т.76 до о.т. 108, гр. Разлог: II етап - Смяна и доизграждане на уличен водопровод по ул. „Кирил и Методий“от о.т.108 до о.т. 168, гр. Разлог“

„Доставка на оборудване за учебни занимания за нуждите на ПГ по МСС – гр.Разлог“

Вторник, 12 Декември 2017

Пряко договаряне 00914-2017-0023

„Зимно поддържане и снегопочистване на път BLG2190 /II-19,Предела - Разлог/ - м.Бетоловото; BLG3208 / BLG2190,Разлог - м.Бетоловото/ - м.Кьошката; BLG2210 /II-19,Предела - Разлог/ - хот. к-с Катарино, на територията на Община Разлог за експлоатационен сезон 2017/2018 г.”

Страница 10 от 17
Image

ОБЩИНА РАЗЛОГ

Официален уеб сайт

гр. Разлог ул. “Стефан Стамболов” №1

0747/80095 - ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР

ob_razlog@bcmesta.bg

ОБЩИНА РАЗЛОГ © 2020 Всички права запазени.