Понеделник, 18 Февруари 2019

Открита процедура 00914-2019-0001

Закриване и рекултивация на общинско депо за неопасни отпадъци на Община Разлог, обл. Благоевград” в ПИ № 61813.242.188, местн. „Седръч”, земл. на гр. Разлог, общ. Разлог.

Вторник, 11 Декември 2018

Пряко договаряне 00914-2018-0021

Зимно поддържане и снегопочистване на път BLG1194 /BLG1203/ Разлог-Бачево; BLG3213 /BLG1194/Бачево - мах.Ръждавец; BLG3195 /BLG1194, Разлог-Бачево/-м.Катарино; Населено място с.Бачево”, на територията на Община Разлог за експлоатационен сезон 2018/2019 г.

Вторник, 11 Декември 2018

Пряко договаряне 00914-2018-0020

Зимно поддържане и снегопочистване на път BLG1193 /BLG1203/ Разлог-Годлево; BLG3212 /BLG2211, п.к. II-84-Годлево/-депо ТБО; BLG2211 /BLG1193,Разлог – Годлево/-/ II – 84/; Населено място с.Годлево”, на територията на Община Разлог за експлоатационен сезон 2018/2019 г.

Вторник, 11 Декември 2018

Пряко договаряне 00914-2018-0019

Зимно поддържане и снегопочистване на път BLG2190 /II-19,Предела - Разлог/ - м.Бетоловото; BLG3208 / BLG2190,Разлог - м.Бетоловото/ - м.Кьошката; BLG2210 /II-19,Предела - Разлог/ - хот. к-с „ Катарино”, на територията на Община Разлог за експлоатационен сезон 2018/2019 г.

Събота, 20 Октомври 2018

Открита процедура 00914-2018-0018

Избор на изпълнител за осъществяване на консултантски услуги за нуждите на община Разлог, свързани с управление и отчитане на проект: „Рехабилитация на съществуващи улици и тротоари, и съоръженията и принадлежностите към тях в град Разлог.

Събота, 20 Октомври 2018

Открита процедура 00914-2018-0017

Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор по време на строителните дейности, във връзка с изпълнението на строително – монтажни работи на проект: „Рехабилитация на съществуващи улици и тротоари, и съоръженията и принадлежностите към тях в град Разлог.“

Страница 6 от 17
Image

ОБЩИНА РАЗЛОГ

Официален уеб сайт

гр. Разлог ул. “Стефан Стамболов” №1

0747/80095 - ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР

ob_razlog@bcmesta.bg

ОБЩИНА РАЗЛОГ © 2020 Всички права запазени.