Понеделник, 15 Юни 2020

Открита процедура 00914-2020-0011

Написана от

„Реконструкция и изграждане на уличен водопровод по ул. „Изворите“, гр. Разлог“.

Допълнителна информация

  • Документ: Процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП
  • Възложител: Община Разлог
  • Получен на: 15.06.2020г.
  • Процедура: Открита процедура
  • Име: „Реконструкция и изграждане на уличен водопровод по ул. „Изворите“, гр. Разлог“.
  • Описание: Предмет на настоящата обществена поръчка е „Реконструкция и изграждане на уличен водопровод по ул. „Изворите“, гр. Разлог“. Пълното описание на предмета на обществената поръчка е дадено в Техническата спецификация, представляваща неразделна част от документацията на поръчката.
  • Краен срок за получаване на оферти: 16.07.2020 г.
Image

ОБЩИНА РАЗЛОГ

Официален уеб сайт

гр. Разлог ул. “Стефан Стамболов” №1

0747/80095 - ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР

ob_razlog@bcmesta.bg

ОБЩИНА РАЗЛОГ © 2020 Всички права запазени.