Петък, 12 Юни 2020

Открита процедура 00914-2020-0010

Написана от

„Реконструкция на улици в с. Баня, община Разлог в участък от път III-1901“

Допълнителна информация

  • Документ: Процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП
  • Възложител: Община Разлог
  • Процедура: Открита процедура
  • Име: „Реконструкция на улици в с. Баня, община Разлог в участък от път III-1901“
  • Описание: При изпълнение на поръчката е предвидено се извърши реконструкция на улици в с. Баня, община Разлог в участък от път III-1901 -О.Т. 37, О.Т.51а, О.Т.51, О.Т.58, О.Т.61, О.Т.78,О.Т.78а, О.Т.86, О.Т.88, О.Т.89, О.Т.90/О.Т.91а, О.Т.103, О.Т.101/О.Т.102, О.Т.97/О.Т.150, О.Т.98/О.Т.991, О.Т.96/О.Т.99, О.Т.94/О.Т.95,до О.Т.63/о.т.73- път III-1901”. Целта на поръчката е реконструкция на съществуващите участъци, подобряване на транспортно експлоатационните качества и носимоспособността на настилката, с оглед осигуряване безопасност на движението и добро отводняване на уличните платна.
  • Краен срок за получаване на оферти: 15.07.2020г., 17:30 часа
Image

ОБЩИНА РАЗЛОГ

Официален уеб сайт

гр. Разлог ул. “Стефан Стамболов” №1

0747/80095 - ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР

ob_razlog@bcmesta.bg

ОБЩИНА РАЗЛОГ © 2020 Всички права запазени.