Четвъртък, 21 Май 2020 14:00

Договаряне без предварително обявление 00914-2020-0009

Написана от 

Доставка на горива (Дизелово гориво и Автомобилен бензин A95H) за МПС на Община Разлог за срок от две години.

Допълнителна информация

  • Документ: Процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП
  • Възложител: Община Разлог
  • Получен на: 21.05.2020г.
  • Процедура: Договаряне без предварително обявление
  • Име: Доставка на горива (Дизелово гориво и Автомобилен бензин A95H) за МПС на Община Разлог за срок от две години.
  • Описание: Доставка на горива (Дизелово гориво и Автомобилен бензин A95H) за МПС на Община Разлог за срок от две години.