Петък, 10 Април 2020

Пазарни консултации по чл. 44 от ЗОП

Написана от

Във връзка с инвестиционния интерес на община Разлог за кандидатстване за финансиране по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020, бюджетна линия BG16RFOP001-2.003 „ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ В ПЕРИФЕРНИТЕ РАЙОНИ-3” с проектни предложения: 1. "Повишаване на енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради в град Разлог - четвърта група" и 2. "Повишаване на енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради в град Разлог - пета група", е необходимо общината да определи някои от заявените за финансиране разходи по проекта чрез прилагане на способа на пазарни консултации по смисъла на чл.44 от ЗОП.

Допълнителна информация

  • Документ: Обява за провеждане на пазарни консултации, чрез събиране на оферти за СМР
  • Възложител: Община Разлог
  • Получен на: 10.04.2020 г.
  • Процедура: Пазарни консултации по чл.44 от ЗОП
  • Краен срок за получаване на оферти: 14.04.2020г., 17.30 часа, на адрес: гр. Разлог, ул. "Шейново" №2, Център за административно обслужване на Община Разлог
Image

ОБЩИНА РАЗЛОГ

Официален уеб сайт

гр. Разлог ул. “Стефан Стамболов” №1

0747/80095 - ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР

ob_razlog@bcmesta.bg

ОБЩИНА РАЗЛОГ © 2020 Всички права запазени.