Понеделник, 02 Март 2020

Открита процедура 00914-2020-0005

Написана от

Ремонт и рехабилитация на улици в гр.Разлог: ул."Даме Груев" - 387м., ул."Черна река" между о.т.77 и о.т.199 - 376м., ул."Александър Стамболийски" между о.т.568 и о.т.563.-215м.

Допълнителна информация

  • Документ: Процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП
  • Възложител: Община Разлог
  • Получен на: 02.03.2020г.
  • Процедура: Открита процедура
  • Име: Ремонт и рехабилитация на улици в гр.Разлог: ул."Даме Груев" - 387м., ул."Черна река" между о.т.77 и о.т.199 - 376м., ул."Александър Стамболийски" между о.т.568 и о.т.563.-215м.
  • Описание: Всички дейности, включени за изпълнение в поръчката са описани в подробна количествено-стойностна сметка. СМР са описани по вид, мярка и количество. Техническата спецификация включва и необходимите за доставка и монтаж материали и части.
  • Краен срок за получаване на оферти: 06.04.2020г.; 17:30 часа
Image

ОБЩИНА РАЗЛОГ

Официален уеб сайт

гр. Разлог ул. “Стефан Стамболов” №1

0747/80095 - ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР

ob_razlog@bcmesta.bg

ОБЩИНА РАЗЛОГ © 2020 Всички права запазени.