Сряда, 14 Август 2019

Договаряне без предварително обявление 00914-2019-0012

Написана от

Обществен превоз на пътници по автобусни линии от утвърдените Общинска, Областна и Републиканска транспортни схеми.

Допълнителна информация

  • Документ: Процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП
  • Възложител: Община Разлог
  • Получен на: 14.08.2019г.
  • Процедура: Пряко договаряне
  • Име: „Обществен превоз на пътници по автобусни линии от утвърдените Общинска, Областна и Републиканска транспортни схеми”.
  • Описание: „Обществен превоз на пътници по автобусни линии от утвърдените Общинска, Областна и Републиканска транспортни схеми”.
  • Краен срок за получаване на оферти: 26.08.2019г. 17:30ч.
Image

ОБЩИНА РАЗЛОГ

Официален уеб сайт
ОБЩИНА РАЗЛОГ © 2020 Всички права запазени.