Понеделник, 08 Юли 2019

Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

Написана от

„Инженеринг – проектиране и СМР за изграждане на газификация на обекти на територията на Община Разлог по две обособени позиции“.

Допълнителна информация

  • Документ: Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП
  • Възложител: Община Разлог
  • Получен на: 08.07.2019г.
  • Процедура: Събиране на оферти с обява по реда на глава Двадесет и шеста от ЗОП
  • Име: „Инженеринг – проектиране и СМР за изграждане на газификация на обекти на територията на Община Разлог по две обособени позиции"
  • Описание: „Инженеринг – проектиране и СМР за изграждане на газификация на обекти на територията на Община Разлог по две обособени позиции: Обособена позиция №1: „Изграждане на газификация на Детска градина №5, гр. Разлог“ Обособена позиция №2: „Изграждане на газификация на МБАЛ-гр. Разлог“.
  • Краен срок за получаване на оферти: 18.07.2019г. 17:30ч.
Image

ОБЩИНА РАЗЛОГ

Официален уеб сайт

гр. Разлог ул. “Стефан Стамболов” №1

0747/80095 - ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР

ob_razlog@bcmesta.bg

ОБЩИНА РАЗЛОГ © 2020 Всички права запазени.