Вторник, 18 Юни 2019

Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

Написана от

Ремонт на ЦДГ „Снежанка” - село Баня, Община Разлог.

Допълнителна информация

  • Документ: Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП
  • Възложител: Община Разлог
  • Получен на: 18.06.2019г.
  • Процедура: Събиране на оферти с обява по реда на глава Двадесет и шеста от ЗОП
  • Име: Ремонт на ЦДГ „Снежанка” - село Баня, Община Разлог.
  • Описание: Предмет на поръчката е „Ремонт на ЦДГ „Снежанка” - село Баня, Община Разлог.“ Обемът на поръчката е съгласно приложената количествена сметка в Техническата спецификация.
  • Краен срок за получаване на оферти: 28.06.2019г. 17:30часа
Image

ОБЩИНА РАЗЛОГ

Официален уеб сайт

гр. Разлог ул. “Стефан Стамболов” №1

0747/80095 - ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР

ob_razlog@bcmesta.bg

ОБЩИНА РАЗЛОГ © 2020 Всички права запазени.