Понеделник, 10 Юни 2019

Открита процедура 00914-2019-0006

Написана от

Упражняване на строителен надзор при изпълнение на проект „Повишаване на енергийната ефективност на административни сгради на РУ - гр. Разлог и РСПБЗН-гр. Разлог.

Допълнителна информация

  • Документ: Процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП
  • Възложител: Община Разлог
  • Получен на: 10.06.2019г.
  • Процедура: Открита процедура
  • Име: „Упражняване на строителен надзор при изпълнение на проект „Повишаване на енергийната ефективност на административни сгради на РУ - гр. Разлог и РСПБЗН-гр. Разлог“.
  • Описание: „Упражняване на строителен надзор при изпълнение на проект „Повишаване на енергийната ефективност на административни сгради на РУ - гр. Разлог и РСПБЗН-гр. Разлог“.
  • Краен срок за получаване на оферти: 12.07.2019г. 17:30часа
Image

ОБЩИНА РАЗЛОГ

Официален уеб сайт

гр. Разлог ул. “Стефан Стамболов” №1

0747/80095 - ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР

ob_razlog@bcmesta.bg

ОБЩИНА РАЗЛОГ © 2020 Всички права запазени.