Вторник, 19 Февруари 2019

Публично състезание 00914-2019-0003

Написана от

Ремонт и изкърпване на улици в Община Разлог по три обособени позиции.

Допълнителна информация

  • Документ: Процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП
  • Възложител: Община Разлог
  • Получен на: 19.02.2019г.
  • Процедура: Публично състезание
  • Име: „Ремонт и изкърпване на улици в Община Разлог по три обособени позиции“.
  • Описание: „Ремонт и изкърпване на улици в Община Разлог по три обособени позиции“: Обособена позиция №1: „Текущ ремонт (изкърпване) на улици в Община Разлог“; Обособена позиция №2: „Ремонт на общинска пътна мрежа“; Обособена позиция №3: „Основен ремонт на улици в Община Разлог“;
  • Краен срок за получаване на оферти: 19.03.2019г. 17:30
Image

ОБЩИНА РАЗЛОГ

Официален уеб сайт

гр. Разлог ул. “Стефан Стамболов” №1

0747/80095 - ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР

ob_razlog@bcmesta.bg

ОБЩИНА РАЗЛОГ © 2020 Всички права запазени.