Вторник, 11 Декември 2018

Пряко договаряне 00914-2018-0021

Написана от

Зимно поддържане и снегопочистване на път BLG1194 /BLG1203/ Разлог-Бачево; BLG3213 /BLG1194/Бачево - мах.Ръждавец; BLG3195 /BLG1194, Разлог-Бачево/-м.Катарино; Населено място с.Бачево”, на територията на Община Разлог за експлоатационен сезон 2018/2019 г.

Допълнителна информация

  • Документ: Процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП
  • Възложител: Община Разлог
  • Процедура: Пряко договаряне
  • Име: Зимно поддържане и снегопочистване на път BLG1194 /BLG1203/ Разлог-Бачево; BLG3213 /BLG1194/Бачево - мах.Ръждавец; BLG3195 /BLG1194, Разлог-Бачево/-м.Катарино; Населено място с.Бачево”, на територията на Община Разлог за експлоатационен сезон 2018/2019 г.
  • Описание: Изпълнението на поръчката цели: - Подобряване на състоянието на пътната инфраструктура при зимни условия; - Създаване на условия за по-бързото и гарантирано придвижване по отделните пътни артерии при зимни условия; - Осигуряване на необходимата проходимост по всички артерии, както и достъп до всички институции, обслужващи ежедневно населението – здравни и учебни заведения, квартални търговски обекти, общински и държавни служби и др. Подобряване на организацията на движение и повишаване безопасността на пътуващите. Привеждането на улиците и пътищата в горе споменатото състояние означава снегопочистване на 1км, независимо колко пъти е минала снегопочистващата техника за 24 часа (едно денонощие).
  • Краен срок за получаване на оферти: 17.12.2018г.; 17:30 часа
Image

ОБЩИНА РАЗЛОГ

Официален уеб сайт

гр. Разлог ул. “Стефан Стамболов” №1

0747/80095 - ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР

ob_razlog@bcmesta.bg

ОБЩИНА РАЗЛОГ © 2020 Всички права запазени.