Събота, 20 Октомври 2018

Открита процедура 00914-2018-0018

Написана от

Избор на изпълнител за осъществяване на консултантски услуги за нуждите на община Разлог, свързани с управление и отчитане на проект: „Рехабилитация на съществуващи улици и тротоари, и съоръженията и принадлежностите към тях в град Разлог.

Допълнителна информация

  • Документ: Процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП
  • Възложител: Община Разлог
  • Получен на: 20.10.2018г.
  • Процедура: Открита процедура
  • Име: Избор на изпълнител за осъществяване на консултантски услуги за нуждите на община Разлог, свързани с управление и отчитане на проект: „Рехабилитация на съществуващи улици и тротоари, и съоръженията и принадлежностите към тях в град Разлог.“
  • Описание: Общата цел на настоящата обществена поръчка е да се осигури необходимата подкрепа на община Разлог от страна на компетентен екип консултанти при управлението на посочения по-горе одобрен проект, което води до постигане на определени резултати и ефекти върху дефинирана целева група по Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.
  • Краен срок за получаване на оферти: 23.11.2018г.; 17:30 часа
Image

ОБЩИНА РАЗЛОГ

Официален уеб сайт

гр. Разлог ул. “Стефан Стамболов” №1

0747/80095 - ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР

ob_razlog@bcmesta.bg

ОБЩИНА РАЗЛОГ © 2020 Всички права запазени.