Събота, 20 Октомври 2018

Открита процедура 00914-2018-0017

Написана от

Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор по време на строителните дейности, във връзка с изпълнението на строително – монтажни работи на проект: „Рехабилитация на съществуващи улици и тротоари, и съоръженията и принадлежностите към тях в град Разлог.“

Допълнителна информация

  • Документ: Процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП
  • Възложител: Община Разлог
  • Получен на: 20.10.2018г.
  • Процедура: Открита процедура
  • Име: Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор по време на строителните дейности, във връзка с изпълнението на строително – монтажни работи на проект: „Рехабилитация на съществуващи улици и тротоари, и съоръженията и принадлежностите към тях в град Разлог.“
  • Описание: Предмета на поръчката включва упражняването на строителен надзор, съгласно чл.166 от ЗУТ и изготвяне на технически паспорт по смисъла на ЗУТ за обектите по проект: „Рехабилитация на съществуващи улици и тротоари, и съоръженията и принадлежностите към тях в град Разлог“.
  • Краен срок за получаване на оферти: 22.11.2018г.; 17:30 часа
Image

ОБЩИНА РАЗЛОГ

Официален уеб сайт

гр. Разлог ул. “Стефан Стамболов” №1

0747/80095 - ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР

ob_razlog@bcmesta.bg

ОБЩИНА РАЗЛОГ © 2020 Всички права запазени.