Петък, 22 Юни 2018 11:00

Открита процедура 00914-2018-0012

Написана от 

Реконструкция и ремонт на улици в Община Разлог по две обособени позиции.

Допълнителна информация

  • Документ: Процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП
  • Възложител: Община Разлог
  • Получен на: 22.06.2018г.
  • Процедура: Открита процедура 00914-2018-0012
  • Име: Реконструкция и ремонт на улици в Община Разлог по две обособени позиции.
  • Описание: Реконструкция и ремонт на улици в Община Разлог по две обособени позиции. Обособена позиция №1: „Реконструкция на улици в гр.Разлог"-улица "Черна река" от ОТ8 до ОТ16 L=635м“; Обособена позиция №2: „Ремонт на улица "V-та", от ОТ99 до ОТ194, с.Баня, община Разлог L=685м”.
  • Краен срок за получаване на оферти: 26.07.2018г. 17:30часа