Петък, 15 Юни 2018 10:30

Открита процедура 00914-2018-0011

Написана от 

Консултантска услуга по управление и отчитане на проект „Реконструкция и рехабилитация на съществуващи общински пътища и съоръженията и принадлежностите към тях в гр. Разлог и с. Елешница.

Допълнителна информация

  • Документ: Процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП
  • Възложител: Община Разлог
  • Получен на: 15.06.2018г.
  • Процедура: Открита процедура 00914-2018-0011
  • Име: Консултантска услуга по управление и отчитане на проект „Реконструкция и рехабилитация на съществуващи общински пътища и съоръженията и принадлежностите към тях в гр. Разлог и с. Елешница.
  • Описание: Консултантска услуга по управление и отчитане на проект „Реконструкция и рехабилитация на съществуващи общински пътища и съоръженията и принадлежностите към тях в гр. Разлог и с. Елешница.
  • Краен срок за получаване на оферти: 18.07.2018г. 17:30ч.