Четвъртък, 24 Май 2018

Открита процедура 00914-2018-0007

Написана от

Доставка на хранителни продукти за детските градини, млечна кухня и заведенията за социални услуги на територията на Община Разлог по седем обособени позиции.

Допълнителна информация

  • Документ: Процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП
  • Възложител: Община Разлог
  • Получен на: 24.05.2018 г.
  • Процедура: Открита процедура 00914-2018-0007
  • Име: Доставка на хранителни продукти за детските градини, млечна кухня и заведенията за социални услуги на територията на Община Разлог по седем обособени позиции.
  • Описание: Доставка на хранителни продукти за детските градини, млечна кухня и заведенията за социални услуги на територията на Община Разлог по седем обособени позиции: Обособена позиция № 1 Мляко и млечни продукти Обособена позиция № 2 Месо и месни произведения Обособена позиция № 3 Пилешко месо и пилешки продукти Обособена позиция № 4 Пакетирани и консервирани стоки, яйца и други Обособена позиция № 5 Риба Обособена позиция № 6 Плодове и зеленчуци Обособена позиция № 7 Хляб и закуски.
  • Краен срок за получаване на оферти: 26.06.2018г.: 17:30 часа
Image

ОБЩИНА РАЗЛОГ

Официален уеб сайт
ОБЩИНА РАЗЛОГ © 2020 Всички права запазени.