Четвъртък, 17 Май 2018

Договаряне без предварително обявление 00914-2018-0006

Написана от

Доставка на Дизелово гориво Б6 за нуждите на Общинско предприятие "Регионално депо - Разлог" за срок от две години.

Допълнителна информация

  • Документ: Процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП
  • Възложител: Община Разлог
  • Получен на: 11.05.2018
  • Процедура: Договаряне без предварително обявление
  • Име: Доставка на Дизелово гориво Б6 за нуждите на Общинско предприятие "Регионално депо - Разлог" за срок от две години.
  • Описание: Прогнозно количество: 72 000 л. (седемдесет и две хиляди литра) + 20%. Количеството е ориентировъчно, като Купувачът не е длъжен да заяви и получи цялото договорено количество. Качество /по БДС, по анализно свидетелсто, по оглед/: да отговаря на “Наредба за изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и начина за техния контрол” приета с Постановление на МС №156/15.07.2003 г. обн. в ДВ № 66/2003 г., посл. изм. в ДВ № 4 от 09.01.2018 г. и БДС.
Image

ОБЩИНА РАЗЛОГ

Официален уеб сайт

гр. Разлог ул. “Стефан Стамболов” №1

0747/80095 - ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР

ob_razlog@bcmesta.bg

ОБЩИНА РАЗЛОГ © 2020 Всички права запазени.