Вторник, 17 Април 2018

Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

Написана от

„Почистване на нерегламентирани сметища на територията на Община Разлог”

Допълнителна информация

  • Документ: Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП
  • Възложител: Община Разлог
  • Получен на: 17.04.2018г.
  • Процедура: Събиране на оферти с обява по реда на глава Двадесет и шеста от ЗОП
  • Име: „Почистване на нерегламентирани сметища на територията на Община Разлог”
  • Описание: Почистване на нерегламентирани сметища, натоварване и извозване на отпадъците, заравняване и запръстяване на замърсени територии по населени места в община Разлог. Извозването на отпадъците да става до регионално депо в м. "Кривосер", землище на с. Баня, община Разлог. Допълнително ще бъдат конкретизирани места от общината при възникнала необходимост. Стойността за почистване на нерегламентирани сметища е до 40 000 лева без ДДС, осигурени от бюджета на Община Разлог.
  • Краен срок за получаване на оферти: 24/04/2018 г.; 17:30 часа
Image

ОБЩИНА РАЗЛОГ

Официален уеб сайт

гр. Разлог ул. “Стефан Стамболов” №1

0747/80095 - ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР

ob_razlog@bcmesta.bg

ОБЩИНА РАЗЛОГ © 2020 Всички права запазени.