Четвъртък, 29 Март 2018

Публично състезание 00914-2018-0004

Написана от

"Ремонт и изкърпване на улици в Община Разлог по две обособени позиции":Обособена позиция №1: „Изкърпване на улици в Община Разлог“; Обособена позиция №2: „Ремонт на общинска пътна мрежа“.

Допълнителна информация

  • Документ: Процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП
  • Възложител: Община Разлог
  • Получен на: 29.03.2018г.
  • Процедура: Публично състезание
  • Име: Ремонт и изкърпване на улици в Община Разлог по две обособени позиции: Обособена позиция №1: Изкърпване на улици в Община Разлог, Обособена позиция №2: Ремонт на общинска пътна мрежа.
  • Описание: Предмет на настоящата поръчка са пътно строителни работи, свързани с отстраняване на повреди по пътното платно и тротоарите на улиците и пътищата на територията на Община Разлог. Видовете СМР са съгласно Техническата спецификация на възложителя. Конкретните количества СМР ще бъдат определени допълнително в зависимост от предложените единични цени от участника, избран за изпълнител и максимално разполагаемия финансов ресурс на възложителя.
  • Краен срок за получаване на оферти: 26.04.2018г. 17:30 часа
Image

ОБЩИНА РАЗЛОГ

Официален уеб сайт

гр. Разлог ул. “Стефан Стамболов” №1

0747/80095 - ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР

ob_razlog@bcmesta.bg

ОБЩИНА РАЗЛОГ © 2020 Всички права запазени.