Сряда, 14 Март 2018

Публично състезание 00914-2018-0003

Написана от

Доставка на нови специализирани съдове за битови отпадъци по две обособени позиции.

Допълнителна информация

  • Документ: Процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП
  • Възложител: Община Разлог
  • Получен на: 14.03.2018г.
  • Процедура: Публично състезание
  • Име: Доставка на нови специализирани съдове за битови отпадъци по две обособени позиции: Обособена позиция №1: Контейнери с плосък капак тип „Ракла” - 1100 л; Обособена позиция №2: Кофи за битови отпадъци с обем 120 литра;
  • Описание: Доставка по заявка на нови, неупотребявани съдове за битови отпадъци за нуждите на Община Разлог, с общо прогнозно количество, както следва: 1. Контейнер тип „Ракла“ - 1100 л. – 60 броя; 2. Кофи за битови отпадъци с обем 120 литра – 1100 броя.
  • Краен срок за получаване на оферти: 04.04.2018г., 17:30 часа
Image

ОБЩИНА РАЗЛОГ

Официален уеб сайт

гр. Разлог ул. “Стефан Стамболов” №1

0747/80095 - ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР

ob_razlog@bcmesta.bg

ОБЩИНА РАЗЛОГ © 2020 Всички права запазени.