Петък, 02 Март 2018

Открита процедура 00914-2018-0002

Написана от

„Реконструкция и доизграждане на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води на гр. Разлог - I етап по проект „Изпълнение на инвестиционен проект за подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води на гр. Разлог, община Разлог, обл. Благоевград“

Допълнителна информация

  • Документ: Процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП
  • Възложител: Община Разлог
  • Получен на: 02.03.2018г.
  • Процедура: Открита процедура
  • Име: „Реконструкция и доизграждане на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води на гр. Разлог - I етап по проект „Изпълнение на инвестиционен проект за подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води на гр. Разлог, община Разлог, обл. Благоевград“
  • Описание: В настоящата обществена поръчка се предвижда частично изпълнение на работния проект отнасящ се в част Водопровод за кл. 150, кл. 154, кл. 159, кл. 133 и в част Канализаця за пр. 169, пр. 167, пр. 171, т.е проекта ще се изпълнява само в опоменатите части, а не цялостно. Общата прогнозна стойност на обществената поръчка е в размер на 641 506.29 лв. без ДДС/ 769 807.55 лв. с ДДС. Срок за изпълнение на поръчката - не повече от 120 календарни дни.
  • Краен срок за получаване на оферти: 02.05.2018г.; 17:30 часа
Image

ОБЩИНА РАЗЛОГ

Официален уеб сайт

гр. Разлог ул. “Стефан Стамболов” №1

0747/80095 - ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР

ob_razlog@bcmesta.bg

ОБЩИНА РАЗЛОГ © 2020 Всички права запазени.