Сряда, 28 Февруари 2018

Открита процедура 00914-2018-0001

Написана от

„Обществен превоз на пътници по линии от утвърдените Общинска, Областна и Републиканска транспортни схеми“

Допълнителна информация

  • Документ: Процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП
  • Възложител: Община Разлог
  • Процедура: Открита процедура
  • Име: „Обществен превоз на пътници по линии от утвърдените Общинска, Областна и Републиканска транспортни схеми“
  • Описание: Предмет на възлагане на настоящата поръчка е „Обществен превоз на пътници по автобусни линии от утвърдените Общинска, Областна и Републиканска транспортни схеми”: - от утвърдената Републиканска транспортна схема: София – Баня МР 1101, София – Елешница МР 1101; - от утвърдената Областна транспортна схема: Разлог – Банско – Разлог МР 08101, Разлог – Банско – Разлог МР 08201, Разлог – Банско МР 08201,Благоевград – Елешница МР 08102, Разлог - Елешница МР 08101; - от утвърдената Общинската транспортна схема: Разлог – Добърско, Разлог – Бачево, Разлог – Годлево.
  • Краен срок за получаване на оферти: 03.04.2018г., 17:30 часа
Image

ОБЩИНА РАЗЛОГ

Официален уеб сайт

гр. Разлог ул. “Стефан Стамболов” №1

0747/80095 - ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР

ob_razlog@bcmesta.bg

ОБЩИНА РАЗЛОГ © 2020 Всички права запазени.