Сряда, 07 Февруари 2018 13:40

Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

Написана от 

„Смяна и доизграждане на уличен водопровод по ул. „Кирил и Методий“от о.т.76 до о.т. 108, гр. Разлог: II етап - Смяна и доизграждане на уличен водопровод по ул. „Кирил и Методий“от о.т.108 до о.т. 168, гр. Разлог“

Допълнителна информация

  • Документ: Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП
  • Възложител: Община Разлог
  • Получен на: 07.02.2017г.
  • Процедура: Събиране на оферти с обява по реда на глава Двадесет и шеста от ЗОП
  • Име: „Смяна и доизграждане на уличен водопровод по ул. „Кирил и Методий“от о.т.76 до о.т. 108, гр. Разлог: II етап - Смяна и доизграждане на уличен водопровод по ул. „Кирил и Методий“от о.т.108 до о.т. 168, гр. Разлог“
  • Описание: Подробно описание на предвидените строителни работи са дадени в приложено към настоящата обява Техническо задание.
  • Краен срок за получаване на оферти: 22.02.2018 г.; 17:00 часа