Четвъртък, 28 Декември 2017

Договаряне без предварително обявление 00914-2017-0024

Написана от

„Доставка на оборудване за учебни занимания за нуждите на ПГ по МСС – гр.Разлог“

Допълнителна информация

  • Документ: „Доставка на оборудване за учебни занимания за нуждите на ПГ по МСС – гр.Разлог“
  • Възложител: Процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП
  • Получен на: 28.12.2017г.
  • Процедура: Договаряне без предварително обявление
  • Име: „Доставка на оборудване за учебни занимания за нуждите на ПГ по МСС – гр.Разлог“
  • Описание: Предмет на настоящата обществена поръчка е възлагане на дейности по доставка на оборудване за учебни занимания за нуждите на ПГ по МСС – гр.Разлог.
  • Краен срок за получаване на оферти: 02.01.2018г., 17:00 часа
Image

ОБЩИНА РАЗЛОГ

Официален уеб сайт

гр. Разлог ул. “Стефан Стамболов” №1

0747/80095 - ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР

ob_razlog@bcmesta.bg

ОБЩИНА РАЗЛОГ © 2020 Всички права запазени.