Петък, 01 Декември 2017 15:29

Договаряне без предварително обявление 00914-2017-0022

Написана от 

„Доставка на оборудване за кухня за нуждите на ПГ по МСС – гр.Разлог“

Допълнителна информация

  • Документ: Процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП
  • Възложител: Община Разлог
  • Получен на: 01.12.2017г.
  • Процедура: Договаряне без предварително обявление
  • Име: Доставка на оборудване за кухня за нуждите на ПГ по МСС – гр.Разлог“.
  • Описание: Предмет на настоящата обществена поръчка е възлагане на дейности по доставка на оборудване за кухня за нуждите на ПГ по МСС – гр.Разлог
  • Краен срок за получаване на оферти: до 17:00 часа на 06.12.2017г.