Петък, 01 Декември 2017

Договаряне без предварително обявление 00914-2017-0020

Написана от

„Доставка на металообработващо оборудване за нуждите на ПГ по МСС – гр.Разлог“

Допълнителна информация

  • Документ: Процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП
  • Възложител: Община Разлог
  • Получен на: 01.12.2017г.
  • Процедура: Договаряне без предварително обявление
  • Име: Доставка на металообработващо оборудване за нуждите на ПГ по МСС – гр.Разлог
  • Описание: Предмет на настоящата обществена поръчка е възлагане на дейности по доставка на металообработващо оборудване за нуждите на ПГ по МСС – гр.Разлог.
  • Краен срок за получаване на оферти: до 17:00 часа на 13.12.2017г.
Image

ОБЩИНА РАЗЛОГ

Официален уеб сайт

гр. Разлог ул. “Стефан Стамболов” №1

0747/80095 - ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР

ob_razlog@bcmesta.bg

ОБЩИНА РАЗЛОГ © 2020 Всички права запазени.