Петък, 01 Декември 2017 15:21

Договаряне без предварително обявление 00914-2017-0019

Написана от 

„Доставка на селскостопанска техника за нуждите на ПГ по МСС – гр.Разлог“

Допълнителна информация

  • Документ: Процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП
  • Възложител: Община Разлог
  • Получен на: 01.12.2017г.
  • Процедура: Договаряне без предварително обявление
  • Име: „Доставка на селскостопанска техника за нуждите на ПГ по МСС – гр.Разлог“
  • Описание: Предмет на настоящата обществена поръчка е възлагане на дейности по доставка на селскостопанска техника за нуждите на ПГ по МСС – гр.Разлог.
  • Краен срок за получаване на оферти: 17:00 часа на 13.12.2017г.