Понеделник, 26 Юни 2017

Договаряне без предварително обявление 00914-2017-0012

Написана от

Доставка на горива (Дизелово гориво и Автомобилен бензин A95H) за МПС на Община Разлог за срок от една година.

Допълнителна информация

  • Документ: Процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП
  • Възложител: Община Разлог
  • Получен на: 26.06.2017
  • Процедура: Договаряне без предварително обявление
  • Име: Доставка на горива (Дизелово гориво и Автомобилен бензин A95H) за МПС на Община Разлог за срок от една година.
  • Описание: Предмет на поръчката е доставка на стоки които се търгуват на стокова борса, съгласно списък, одобрен с Постановление № 191 на Министерския съвет от 2016 г. за одобряване на списък на стоките по чл. 79, ал. 1, т. 7 и чл. 191, ал. 1, т. 6 от Закона за обществените поръчки (ДВ, бр. 61 от 2016 г.) ,изм. § 3 на ПМС № 347 от 08.12 2016 г.(в сила от 13.12.2016 г. ДВ бр. 99/2016)
Image

ОБЩИНА РАЗЛОГ

Официален уеб сайт

гр. Разлог ул. “Стефан Стамболов” №1

0747/80095 - ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР

ob_razlog@bcmesta.bg

ОБЩИНА РАЗЛОГ © 2020 Всички права запазени.