Понеделник, 19 Юни 2017 09:43

Открита процедура 00914-2017-0011

Написана от 

„Обществен превоз на пътници по линии от утвърдените Общинска, Областна и Републиканска транспортни схеми по обособени позиции“

Допълнителна информация

  • Документ: Процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП
  • Възложител: Община Разлог
  • Получен на: 19.06.2017г.
  • Процедура: Открита процедура
  • Име: „Обществен превоз на пътници по линии от утвърдените Общинска, Областна и Републиканска транспортни схеми по обособени позиции“
  • Описание: Обособена позиция № 1: От утвърдената Републиканска (МР 1101), Областна (МР 08101, 08102, 08201, 08201) и Общинска (Разлог–Добърско, Разлог –Бачево, Разлог – Годлево, ВЕЦ – ДКЗ) транспортни схеми. Обособена позиция № 2: От утвърдената Републиканска (МР 1101), Областна (МР 08102, 08101) и Общинска (Разлог–Елешница) транспортни схеми.
  • Краен срок за получаване на оферти: 25.07.2017г.: 17:00 часа