Петък, 05 Май 2017

Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

Написана от

„Ремонт на сградата на ОУ „Братя Миладинови“ – с. Елешница, Община Разлог”

Допълнителна информация

  • Документ: Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП
  • Възложител: Община Разлог
  • Получен на: 05.05.2017г.
  • Процедура: Събиране на оферти с обява по реда на глава Двадесет и шеста от ЗОП
  • Име: „Ремонт на сградата на ОУ „Братя Миладинови“ – с. Елешница, Община Разлог”
  • Описание: Строителството ще се изпълнява съгласно одобрен обект на Община Разлог по проект „Красива България”. Обемът на поръчката е съгласно приложена количествена сметка. Срокът за изпълнение на поръчката е фиксиран - 3 месеца и същата трябва да се изпълни в рамките на календарната година.
  • Краен срок за получаване на оферти: 22.05.2017г., 17:00 часа
Image

ОБЩИНА РАЗЛОГ

Официален уеб сайт

гр. Разлог ул. “Стефан Стамболов” №1

0747/80095 - ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР

ob_razlog@bcmesta.bg

ОБЩИНА РАЗЛОГ © 2020 Всички права запазени.