Сряда, 08 Март 2017

Публично състезание 00914-2017-0008

Написана от

„Мерки за информация и комуникация по проект: BG16RFOP001-3.002-0025-C01 в две обособени позиции"

Допълнителна информация

  • Документ: Процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП
  • Възложител: Община Разлог
  • Получен на: 08.03.2017г.
  • Процедура: Публично състезание
  • Име: „Мерки за информация и комуникация по проект: BG16RFOP001-3.002-0025-C01 в две обособени позиции"
  • Описание: Обособена позиция № 1: Мерки за информация и комуникация по проект: BG16RFOP001-3.002-0025-C01 - организиране на публични събития и свързаните с тях дейности; Обособена позиция № 2: Мерки за информация и комуникация по проект: BG16RFOP001-3.002-0025-C01, включени в списъка на стоките и услугите, по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП“
  • Краен срок за получаване на оферти: 29.03.2017г., 17:00 часа
Image

ОБЩИНА РАЗЛОГ

Официален уеб сайт

гр. Разлог ул. “Стефан Стамболов” №1

0747/80095 - ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР

ob_razlog@bcmesta.bg

ОБЩИНА РАЗЛОГ © 2020 Всички права запазени.