Понеделник, 16 Януари 2017

Открита процедура 00914-2017-0001

Написана от

„Инженеринг за прилагане на мерки за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в изпълнение на проекти финансирани по приоритетна ос 2 на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020“ с 14 обособени позиции“

Допълнителна информация

  • Документ: Процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП
  • Възложител: Община Разлог
  • Процедура: Открита процедура
  • Име: „Инженеринг за прилагане на мерки за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в изпълнение на проекти финансирани по приоритетна ос 2 на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020“ с 14 обособени позиции“
  • Описание: ОП1 „Жилищен блок, гр.Разлог, ул. „Гоце Делчев“ №1, бл. №1“-61813.246.1; ОП2 „Жилищен блок, гр.Разлог, ул. „Опълченска“ №2“-61813.212.3; ОП3 „Жилищен блок, гр.Разлог, ул. „Христо Ботев“ №9“-61813759.57.1; ОП4 „Жилищен блок, гр.Разлог, ул. „Христо Ботев“ №10“-601813.212.1; ОП 5„Жилищен блок, гр.Разлог, ул. „Шейново“ №4“-61813.760.119.3; ОП6 „Жилищен блок, гр.Разлог, ул. „Шейново“ №6 - 61813.769.119.1; ОП7 „Жилищен блок, гр.Разлог, ул. „Георги Бенковски“ №1“-61813.759.212.5; ОП8 „Жилищен блок, гр.Разлог, ул. „Илинден“ №10“-61813.147.1; ОП 9 „Жилищен блок, гр.Разлог, ул. "Цар Иван Асен" бл.1“-61813.762.267.4; ОП10 „Жилищен блок, гр.Разлог, ул. „Иконом Никола Ангелов“ блок № 4-61813.761.233.1; ОП11 „Жилищен блок, гр.Разлог, ул. "Александър Стамболийски" №86 -61813.760.4.1; ОП12 „Жилищен блок, гр.Разлог, ул. „Иконом Никола Ангелов“ блок № 1-61813.761.245.1; ОП13 „Жилищен блок, гр.Разлог, ул. “Изворите“ №99 - 61813.761.22.1; ОП14 „Жилищен блок, гр.Разлог, ул. "Цар Иван Асен" бл.2“ - 61813.762.267.3“
  • Краен срок за получаване на оферти: 28.02.2017г.; 17:00 часа
Image

ОБЩИНА РАЗЛОГ

Официален уеб сайт

гр. Разлог ул. “Стефан Стамболов” №1

0747/80095 - ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР

ob_razlog@bcmesta.bg

ОБЩИНА РАЗЛОГ © 2020 Всички права запазени.