Понеделник, 28 Ноември 2016

Открита процедура 00914-2016-0006

Написана от

"Извършване на оценка на съответствието на инвестиционни проекти и упражняване на строителен надзор при изпълнение на инженеринг (проектиране и строително - монтажни работи) за повишаване на енергийната ефективност на обществени сгради в гр. Разлог по пет обособени позиции"

Допълнителна информация

  • Документ: Процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП
  • Възложител: Община Разлог
  • Получен на: 28.11.2016г.
  • Процедура: Открита процедура
  • Име: "Извършване на оценка на съответствието на инвестиционни проекти и упражняване на строителен надзор при изпълнение на инженеринг (проектиране и строително - монтажни работи) за повишаване на енергийната ефективност на обществени сгради в гр. Разлог по пет обособени позиции"
  • Описание: Обособена позиция №1: „Сграда на социалната инфраструктура с идентификатор 61813.758.206.1 по КК на гр.Разлог; Обособена позиция №2: „Административна сграда с идентификатор 61813.759.312.1 по КК на гр.Разлог; Обособена позиция №3: „Сграда на културната инфраструктура - НЧ „15 септември 1903-1909г.“ с идентификатор 61813.760.114.1 по КК на гр. Разлог; Обособена позиция №4: „Сграда на образователната инфраструктура - СОУ "Братя Каназиреви", включваща сгради с идентификатори 61813.761.254.1,2,3; 61813.761.254.4,5; 61813.761.254.6 по КК на гр.Разлог; Обособена позиция №5: „Сграда на образователната инфраструктура - ОУ "Никола Парапунов", включваща сгради с идентификатори 61813.758.121.1,2; 61813.758.121.3; 61813.758.121.4 по КК на гр.Разлог;
  • Краен срок за получаване на оферти: 05.01.2017г., 17:00 часа
Image

ОБЩИНА РАЗЛОГ

Официален уеб сайт

гр. Разлог ул. “Стефан Стамболов” №1

0747/80095 - ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР

ob_razlog@bcmesta.bg

ОБЩИНА РАЗЛОГ © 2020 Всички права запазени.