Сряда, 21 Септември 2016

Пазарни консултации по реда на чл.44 от ЗОП

Написана от

Пазарни консултации по чл.44 от ЗОП - събране на оферти за целевия разход по чл.29, ал.1, т.1 от Наредба № 12/2016 г. на МЗХ, представляващи разходи, свързани с прякото изпълнение на строително-монтажните работи за реконструкция и рехабилитация на обекти:

- път BLG1194/BLG1203/ Разлог-Бачево от км.0+000 до км. 1+188.20, L=1188,20 м.

- път BLG1194/BLG1203/ Разлог-Бачево от км.1+188.20 до км. 2+460, L =1271.80м.

-път BLG2191/III-1903/-Елешница-граница общ. (Белица-Разлог) – Палатик -Черешово/BLG2022/ от км.0+000 до км.2+000 L=2000м, общ. Разлог, включени в проектно предложение: "Реконструкция и рехабилитация на съществуващи общински пътища и съоръженията и принадлежностите към тях в гр. Разлог и с. Елешница"

Допълнителна информация

  • Документ: Обява за провеждане на пазарни консултации, чрез събиране на оферти за СМР
  • Възложител: Община Разлог
  • Получен на: 21.09.2016г.
  • Процедура: Пазарни консултации по чл.44 от ЗОП
  • Краен срок за получаване на оферти: 30.09.2016г., 17.00 часа, на адрес: гр. Разлог, ул. "Шейново" №2, Община Разлог
Image

ОБЩИНА РАЗЛОГ

Официален уеб сайт

гр. Разлог ул. “Стефан Стамболов” №1

0747/80095 - ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР

ob_razlog@bcmesta.bg

ОБЩИНА РАЗЛОГ © 2020 Всички права запазени.